Sägner i hembygd

2015 inledde vi, i samarbete med Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns Museum, Studieförbundet Vuxenskolan och VG-regionen, projektet "Sägner i hembygd" som syftar till att dels återuppväcka det muntliga sägenberättandet och dels etablera Berättarkaféer på länets hembygdsgårdar.

Vi sparkade igång den 15 januari 2015 på Bohusläns Museum med en inspirationsdag och ett Berättarkafé följt av information om projektet. Projektet löper över 3 år.

Nästa steg var besök ute på föreningarna. Under 2015 höll vi Berättarkaféer på fem hembygdsföreningar,  2016 besökte vi åtta föreningar. 2017 är sista året i projektet.